A foglalkozás-egészségügyi ellátás szempontjából legfontosabb jogyszabályok gyűjteménye


  • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.
  • 2004. évi XI törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról
  • 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról

  • 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.
  • 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról.

  • 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról.

  • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről.
  • 27/2000.(IX.30) EüM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998.(VI.24.) NM rendelet módosításáról