Miért van szüksége az Ön vállalkozásának foglalkozás-egészségügyi, üzemorvosi szolgáltatásra?

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény alapján a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevétele a vállalkozás valamennyi munkavállalójára kiterjedően kötelező. A törvény betartását az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) felügyeli, amely mulasztás esetén nagy összegű büntetést róhat ki.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat igénybevétele ugyanakkor megtérülő ráfordítást jelent, mivel az egészséges munkavállaló az Ön vállalkozásának egyik legfontosabb pillére. A munkába lépést megelőzően végzett előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat garantálja, hogy csak a betöltendő munkakör szempontjából egészségileg alkalmas munkavállalókat alkalmazza. A rendszeres, éves alkalmassági vizsgálatok segítségével dolgozóinak jó egészségi állapota tartósan fennmaradhat.

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunk megelőző feladatok ellátását is jelenti, segítünk az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésében és fenntartásában, a munkavállalók egészségvédelmének biztosításában.