Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díjtételei (35/2013. (II. 14.) Korm. rendelet alapján)

 

Gépjármő-vezetői és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat:
a) ha 40. életévét nem töltötte be
7200 Ft
b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el
4800 Ft
b) ha 60. életévét betöltötte
2500 Ft
Látlelet készítése és kiadása
3500 Ft
Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor
7200 Ft
A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén
1900 Ft
b) az a) pontban nem említett esetben
3300 Ft
Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és a pneumococcus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást
2000 Ft
Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére adott szakvélemények
7200 Ft
Külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény magyar nyelven
7200 Ft
Minden egyéb, vizsgálatot igénylő véleményezés
7200 Ft
Egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek által fizetendő díjtételek (pl. Magyarországon érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező állampolgárok)
Vizsgálat a rendelőben
10000 Ft
Lakáson történő vizsgálat esetén a kiszállási díj
6500 Ft
Eszközös beavatkozás (EKG, artériás Doppler vizsgálat, vérvétel, injekció beadása
6500 Ft