Alapszolgáltatások:

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat

 • munkába lépést megelőzően
 • munkakör vagy munkahely megváltozása esetén
 • két hetet meghaladó külföldi munkavégzés előtt, ha közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munkát végez

Időszakos munkaköri alkalmassági vizsgála

 • A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából. Az időszakos vizsgálatokat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben meghatározott gyakorisággal kell elvégezni.

Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálat

 • a munkáltató, a dolgozó, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, a házi- vagy kezelőorvos, az ÁNTSZ, a Munkaügyi Központ
 • az egészségi állapot változása esetén
 • heveny foglalkozási megbetegedés után
 • eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset után
 • munkahelyi okokra visszavezethető munkahelyi rosszullétek esetén
 • 30 napot meghaladó keresőképtelenség után
 • ha a munkavégzés nem egészségügyi okból fél évet meghaladóan szünetel
 • ha a munkakörülmények megváltoznak

Záróvizsgálat 

 • a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, ill. ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, ill. a munkaviszony megszűnésekor
 • idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés esetén, ill. akkor, ha a foglalkoztatott a korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott
 • külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően